“فیلم تست تصادف رنو تندر ۹۰ از حرف تا واقعیت “

در فیلم  تست تصادف رنو تندر ۹۰ ابتدا تست استاندارد یورو انکاپ و بعد تست تصادف که بصورت دیوانه وار انجام شده است که جان سخت بودن ال ۹۰ را به معرض نمایش قرار می دهد.

Image result for ‫تصادف رنو تندر 90‬‎

فیلم تست تصادف رنو تندر ۹۰ در موسسه یورو انکاپ :

 

 

 

Image result for ‫تصادف رنو تندر 90‬‎

 

فیلم  تست تصادف رنو تندر ۹۰ بصورت دیوانه وار:

Image result for ‫تصادف رنو تندر 90‬‎