محمدعلی زارع هستم . کارشناس متخصص در حوزه خودرو . عاشق و علاقه مند نویسندگی در حوزه خودرو و فناوری IT و مترجم زبان انگلیسی و دارای مدرک کارشناسی ارشد برق مخابرات. سردبیر ونویسنده وبلاگ اتوالات . سابقه نویسندگی دروبسایت : چرخان ، پدال ، نارنجی و ... خوشحالم از اینکه می تونم برای شما عاشقان خودرو مطلب می نویسم.