“نکات مهم و ضروری در باره استفاده و نگهداری از کولر خودرو” (قسمت دوم)

چند راه برای استفاده بهینه از کولر خودرو: هنگام فعالیت کولر، حرکت با پنجره‌های باز توصیه نمی‌شود. بسته بودن پنجره‌ها فشار کمتری به کولر وارد می‌کند

Read more